Aktualności

VII KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI w 2021 roku.
Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej podjęło w dniu 18.12.2019 r. uchwałę nr 17/2019 w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości w I kwartale 2021 r. Treść uchwały w załączeniu.
VII Kongres Spółdzielczości

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:
1) WALNE ZGROMADZENIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ – WARSZAWA, 19.02.2020 r.AKTUALNE

2) ZMIANY w PRAWIE CYWILNYM, POSTĘPOWANIU CYWILNYM oraz WINDYKACJI i EGZEKUCJI WPŁYWAJĄCE NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁDZIELCZYMI – WARSZAWA, 20.02.2020 r.AKTUALNE

WIĘCEJ W ZAKŁADCE “SZKOLENIA”

!!! OFERTA SZKOLENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH !!!
oferta-szkolenia-czonkow-rad-nadzorczych

W dniu 20.07.2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze; Ustawa po podpisaniu przez Prezydenta RP została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 25.08.2017 r. pod pozycją 1596. Przepisy obowiązują po 14 dniach od daty publikacji, tj. od 09.09.2017 r.
d2017000159601

Informacja o realizacji wniosków V Kongresu Spółdzielczości
Informacja o realizacji wniosków V Kongresu Spółdzielczości