Organy

ORGANY KZRSM:
ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI (zwoływane corocznie przez Zarząd)
RADA NADZORCZA:
1. Jerzy Goliszewski
2. Marek Pykało
3. Krzysztof Kawa
4. Małgorzata Leśnik
5. Przemysław Nyga
6. Krzysztof Pączka
7. Jerzy Wolniak

ZARZĄD:
1. Jan Sułowski – Prezes Zarządu
2. Grzegorz Abramek – Zastępca Prezesa Zarządu