Organy

ORGANY KZRSM:
ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI (zwoływane corocznie przez Zarząd)
RADA NADZORCZA:
1. Tadeusz Malesa – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Stanisław Bzymek – Zastępca Przewodniczącego RN
3. Jerzy Goliszewski – Zastępca Przewodniczącego RN
4. Krzysztof Roguski – Sekretarz RN
5. Zdzisław Ewiak
6. Jacek Jeżyński
7. Krzysztof Pączka
8. Małgorzata Bednarska-Wojciechowska
9. Edward Szydzisz

ZARZĄD:
1. Jan Sułowski – Prezes Zarządu
2. Grzegorz Abramek – Zastępca Prezesa Zarządu
3. Iwona Drozd-Jaśniewicz – Zastępca Prezesa Zarządu